Upcoming Seminars

JQI-QuICS-CMTC Seminar
Paraj Titum (JQI and QuICS)
Friday, October 26, 2018 - 12:00pm
PSC 2136
QuICS Seminar
Henry Yuen (University of Toronto)
Wednesday, November 7, 2018 - 11:00am
PSC 1136
QuICS Seminar
TBA
Anurag Anshu (University of Waterloo, IQC)
Wednesday, November 14, 2018 - 11:00am
PSC 3150
QuICS Seminar
Rob Spekkens (Perimeter Institute)
Wednesday, December 5, 2018 - 11:00am
PSC 1136
QuICS Seminar
Ryan Babbush (Google)
Wednesday, February 6, 2019 - 11:00am
PSC 3150
QuICS Seminar
Fred Chong (University of Chicago)
Wednesday, April 24, 2019 - 11:00am
ATL 3100A